მალხაზ ოდიშარია

Microsoft Excel Certified Expert, Experienced Trainer  

(Certificate N: hD63-4TYC)

საავტორო ტრენინგები Excel-ში.

20 წლიანი გამოცდილება.