თენგიზ ქირია

Mathlab Trainer, Data Science Teacher

მათემატიკის დოქტორი,
ასოც. პროფესორი.
10 წლიანი გამოცდილება მოდელირებაში.