გამოყენებითი მათემატიკა

გამოყენებითი მათემატიკა
4
4
350ლ
4
4 (6)
სასწავლო კურსი შექმნილია სპეციალურად იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს სურვილი განავითაროს მათემატიკური უნარები და ამით გაიადვილოს პროფესიული ამოცანებ...
Advanced
0 hours
Add to Wishlist
350ლ