Blog

Latest News

MS Excel -ის კურსი დამწყებთათვის და გამოცდილი მომხმარებლებისათვის.

#User Academy” წარმოგიდგენთ მალხაზ ოდიშარიას (Microsoft Excel Expert, Microsoft Certified Trainer) საავტორო ტრენინგებს #Excel-ში.

იხილეთ ტრენერის 20 წლიანი გამოცდილება. მას სპეციალური მოწვევით წაკითხული აქვს ტრენინგები ისეთ კომპანიებში, როგორიცაა:

🔹 #ეროვნული ბანკი;
🔹 #თიბისი ბანკი;
🔹 #საქართველოსბანკი;
🔹 #პროკრედიტბანკი;
🔹 ბანკი #რესპუბლიკა;
🔹 #ტერაბანკი;
🔹 #M2
🔹 #PSP;
🔹 #ევროკავშირის მისია საქართველოში;
🔹 #ჯიპიაი ჰოლდინგი;
🔹 #სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
🔹 #გაეროს ბავშვთა ფონდი;
🔹 #სახელმწიფო აუდიტის სამსახური;

🔹 დამწყები მომხმარებელი (Basic) 12-საათიანი კურსი (140 ლარი);

1. Home ინსტრუმენტების ჯგუფი. ქვეჯგუფები:
Clipboard;
Font;
Alignment;
Number;
Editing (Sum, Average, Count Number, Max, Min, Large, Small, Fill, Clear,
Sort, AutoFilter, Find, replace);
2. ხელოვნური რიცხვითი და თარიღული ფორმატები;
3. ფორმულებში აბსოლუტური და ფარდობითი მიმართვები;
4. Paste Special;
5. დოკუმენტის ეკრანზე მოხერხებულად განთავსების საშუალებები (View
ინსტრუმენტებიდან New Window, Arrange All, Freeze);
6. დოკუმენტის ამობეჭდვისათვის გამზადება და ბეჭდვის პარამეტრები.
7. Conditional Formatting – სრულად;
8. პირობითი გამოთვლების ფუნქციები:
Sumif, Sumifs, Countif, Countifs, Averageif, Averageifs
9. არეებსა და უჯრებზე სახელების დარქმევა და მათი გამოყენება
(Formulas ინსტრუმენტთა ჯგუფის Defined Names ქვეჯგუფი)

🔹 პროფესიონალი მომხმარებელი (Advanced) – 18-საათიანი კურსი (250 ლარი);

10. თარიღულ დროითი ფუნქციები. პრაქტიკული სამუშაოები;
11. ტექსტური ფუნქციები. პრაქტიკული სამუშაოები;
12. ლოგიკური ფუნქციები (IF, OR, AND, IFERROR, NOT, XOR);
პრაქტიკული სამუშაოები;
13. დიაგრამები;
14. Sheet-ებისა და ფაილების დაცვა; პაროლების დადება;
15. ფინანსური ფუნქციები:
FV – თანხის სამომავლო მნიშვნელობა;
PV – საწყისი კაპიტალდაბანდება;
Rate – საპროცენტო განაკვეთი;
Nper – პერიოდების (გადახდების) რაოდენობა;
Pmt – პერიოდულად შესატანი ან ასაღები თანხა;
IPMT – სარგებელი კონკრეტული გადახდისას;
PPMT – ძირი თანხა კონკრეტული გადახდისას;
CUMIPMT – რამდენიმე გადახდისას სარგებლის ჯამურ რაოდენობა;
CUMPRINC – რამდენიმე გადახდისას ძირი თანხის ჯამური რაოდენობა.
პრაქტიკული სამუშაოები.
16. Data ინსტრუმენტები. ქვეჯგუფები:
Sort & Filter;
Data Tools;
Outline;
Subtotal ბრძანებისა და Subtotal ფუნქციის შედარება;
17. დინამიური ცხრილი და დინამიური დიაგრამა (PivotTable, PivotChart);
18. ოპტიმიზაციის ამოცანების განხილვა (Solver ).
19. მონაცემთა ბაზებთან (Database) სამუშაო ფუნქციები;
20. Developer ინსტრუმენტების ჯგუფის Control ქვეჯგუფის Insert
ინსტრუმენტების გამოყენება პროცესების ავტომატიზაციისათვის;
21. Lookup & Reference ტიპის ფუნქციები (Lookup, HLookup. VLookup,
Match, Index,); მაგალითები ფუნქციათა გამოყენებით;
22. მაკროსები (Record – Stop Recording) კონკრეტული მაგალითების
განხილვა. VBA-ის ბრძანებების გამოყენებით მარტივი მაკროსის შექმნის,
ასევე შექმნილი მაკროსის რედაქტირების საშუალებები;
23. სტატისტიკის ელემენტები:
კორელაციის კოეფიციენტის გამოთვლა და შინაარსი;
განაწილების დიაგრამა (ჰისტოგრამა);
პროგნოზირების საშუალებები.

მონაწილეებს დაურიგდებათ სპეციალური ლიტერატურა ამოცანებით, მათ შორის ამოხსნის ნიმუშებით.

ორივე კურსის შეძენის შემთხვევაში სრული ღირებულება იქნება 360 ლარი.
ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობაა 4 (ჩვენი პრიორიტეტია ხარისხი და არა რაოდენობა);

🔹 სპეციალური მიმართულებები შედარებით გამოცდილი მომხმარებლებისათვის: მონაცემთა ბაზები ექსელში (Database in Excel) და ოპტიმიზაციის ამოცანები (Solver in Excel)

კორპორატიულ დამკვეთებს მოვემსახურებით ადგილზე.

ტრენინგების დასრულების შემდეგ გაიცემა ინგლისურენოვანი სერთიფიკატი.

რეგისტრაციის ბმული:
https://goo.gl/forms/dm6mpVcMlCXZS0Iy1
რეგისტრაციის შემდეგ დაგიკავშირდებით და შეგითანხმებთ გრაფიკს.

დაგვიკავშირდით: 593 56 23 69 ან excel.training@outlook.com

Author: classic_lms

Leave a Reply