ვებ პროგრამირება 10 წლიდან

ვებ პროგრამირება 10 წლიდან

მიმდინარეობს V-XI კლასის მოსწავლეთა #რეგისტრაცია

 1. 🔶#ვებ პროგრამირება (#Html#CSS#Javascript#PHP + #MYSQL);
 2. 🎯 რეგისტრაცია: https://forms.gle/A2UuRXczgUzpG64aA
 3. 🔶პროგრამირების დაწყება შეიძლება პატარობიდან.

კომპიუტერზე მხოლოდ თამაშით, თამაშდამოკიდებულების რისკი იზრდება.
ბავშვები როცა სწავლობენ პროგრამირებას, სწორად ვითარდებიან და უფრო საქმიანნი ხდებიან, ადვილად ეჩვევიან შრომას და დიდ წარმატებებს აღწევენ.
კურსი მიმდინარეობს ივნისის ჩათვლით. მეცადინეობა კვირაში ორჯერ.
კურსის დამტავრების შემდეგ მოსწავლეები შეძლებენ დამოუკიდებლად დაგეგმონ და ააწყონ ვებგვერდები. გამომდინერა პრაქტიკული დატვირთვიდან კურსის დასრულების შემდეგ ექნებათ პროგრამირებისთვის საჭირო მტკიცე უნარები.

კურსის სასწავლო გეგმა:

HTML და CSS
მიმოხილვა: HTML და CSS ხელს უწყობენ მოქნილი, მიმზიდველი და მომხმარებლისთვის შესაფერისი ვებსაიტების განვითარებას.

HTML (Hyper Text Markup Language) გამოიყენება გვერდის შინაარსის საჩვენებლად, სადაც პრეზენტაციისთვის გამოიყენება CSS.

გვერდი. HTML აღწერს ვებ – გვერდის სტრუქტურას სემანტიკურად, პრეზენტაციის მინიშნებებთან ერთად, ესაა მარკირების ენა, ვიდრე პროგრამირების ენა. HTML საშუალებას იძლევა სურათებსა და ობიექტებს სურვილისამებრ იყოს განთავსებული ვებგვერდზე და მისი გამოყენება შესაძლებელია ინტერაქტიული ფორმების შესაქმნელად.

კურსის დამთავრების შემდეგ შეძლებენ მსენლები ააწყონ ლამაზი თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი გვერდები, რომლებიც გათავსდებიან ინტერნეტში.

teaching plan:

Review section:

 1. HT Why is HTML so flexible and supported in all browsers?
 2. Convenient and open technology, it allows better performance.
 3. What is CSS? How to ensure strong control over the presentation of an HTML document?
 4. What does CSS save?
 5. Can CSS be used to create responsive web pages that are compatible with multiple devices?

მოდული 1: ვებ პროგრამირების შესავალი

 1. ამ მოდულში შეისწავლით ვებ – გვერდის შექმნის ძირითად შესავალს. ძირეული ტექნოლოგია
 2. ვებგვერდის სტრუქტურის განსაზღვრა.
 3.  ვებ განვითარების შესავალი;

მოდული 2: HTML- შესავალი

 1. ამ მოდულში იქმნება ეტაპი, სადაც მნიშვნელოვან კონცეფციებს და სინტაქსს აღოვაჩენთ. ასევე ვხედავთ HTML– ის გამოყენებას ტექსტისთვის თუ როგორ უნდა შექმნათ ბმულები და როგორ გამოვიყენოთ HTML ვებგვერდის სტრუქტურის შესაქმნელად.
 2.  HTML ისტორია;
 3.  რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ დაიწყოთ მუშაობა და შექმნათ თქვენი პირველი HTML გვერდი?
 4.  რა არის HTML წარწერები და ატრიბუტები?
 5. Tag HTML Tag ელემენტის წინააღმდეგ;
 6.  HTML ატრიბუტები:
 7.  როგორ განვასხვაოთ HTML დოკუმენტის ვერსიები?

მოდული 3: HTML- ძირითადი ფორმატირების ტეგები

 1. ამ მოდულში HTML გამოიყენება იმის დასაზუსტებლად, უნდა იყოს გამოცხადეული თუ არა თქვენი ვებგვერდში აბზაცი ან სია;
 2. როგორ განისაზღვრება?
 3.  HTML ძირითადი წარწერები;
 4.  HTML ფორმატირების ტეგები;
 5.  HTML ფერების კოდირება;

მოდული 4: HTML- დაჯგუფება Div Span– ის გამოყენებით

 1. ამ მოდულში, HTML
 2. და ელემენტი არის ნაკადის შინაარსის ზოგადი კონტეინერი და არ წარმოადგენს თავისთავად არაფერს. გამოიყენეთ იგი ელემენტების დასაჯგუფებლად ისეთი მიზნებისთვის, როგორიცაა სტილის შექმნა (კლასის ან ID– ს გამოყენება, ატრიბუტების და ხაზოვანი დონისა და ბლოკის დონის გამოყოფა.
 3. Div და Span წარწერები დაჯგუფებისთვის.

მოდული 5: HTML- სიები

 1. ამ მოდულში გამოიყენება HTML
 2. ელემენტი
 3. ელემენტები: სია (
 4. ), დალაგებული სია (
  ), ან მენიუ (<მენიუ>). მენიუები და დალაგებული სიები, სიის ელემენტები.
 5. დალაგებული სიები;
 6. განმარტების სია;

მოდული 6: HTML- სურათები

 1. სურათების (და სხვა უფრო საინტერესო ტიპის შინაარსის) ჩანერგვის შესაძლებლობა ვებ – გვერდებში. გასათვალისწინებელია მულტიმედიის სხვა ტიპები, მაგრამ ლოგიკურია დავიწყოთ მოკრძალებული ელემენტით.
 2. როგორ განვათავსოთ სურათი ვებ – გვერდზე.
 3. გამოსახულების და სურათების რუკების შედგენა

მოდული 7: HTML- ჰიპერბმული

 1. ამ მოდულში მნიშვნელოვანია ჰიპერბმულები, რომლებიც ქსელს ქმნიან ინტერნეტში. ეს მოდული საჭიროა ბმულის შესაქმნელად და განიხილავს ბმულის საუკეთესო პრაქტიკას.
 2.  URL – ერთიანი რესურსების ლოკატორი;
 3.  URL კოდირება;

მოდული 8: HTML- ცხრილები

 1. ამ მოდულში ვებსაიტზე ცხრილი მონაცემების გასაგები, ხელმისაწვდომი გზით წარმოდგენა შეიძლება იყოს
 2. <table>
 3. <th>
 4. <tr>
 5. <td>
 6. <caption>
 7. <thead>
 8. <tbody>
 9. <tfoot>
 10. <colgroup>
 11. <col>

მოდული 9: HTML-Iframe

  1. ამ მოდულში, HTML <iframe> ელემენტი წარმოადგენს ჩასმული დათვალიერების კონტექსტს, ეფექტურად ჩადგმული
  2. სხვა HTML გვერდი მიმდინარე გვერდზე. ეს მოდული დაგეხმარებათ გამოიყენოთ iframe ტეგი
  3. ატრიბუტების გამოყენებ
  4. iframe, როგორც სამიზნე

მოდული 10: HTML- ფორმა

ამ მოდულის გამოყენებით შეიქმნება ვებ ფორმები, რომლებიც წარმოადგენენ ვებ – გვერდის მნიშვნელოვან ნაწილს – ეს თქვენთვის მნიშვნელოვან ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს.

მომხმარებლის მხრიდან ვებსაიტებთან ურთიერთობის საჭიროება, მაგ. დარეგისტრირება და სისტემაში შესვლა, გამოხმაურების გაგზავნა, პროდუქტების შეძენა და ა. შ

 1.  <input>
 2.  <textarea>
 3.  <button>
 4.  <select>
 5.  <label>

მოდული 11: HTML- Headers

ამ მოდულში, HTML <head> ელემენტი გთავაზობთ ზოგად ინფორმაციას (მეტამონაცემები) დოკუმენტის შესახებ,

მათი სათაურის, სკრიპტებისა და ფურცლების  სტილის და ბმულების ჩათვლით.

 1.  Title
 2.  Base
 3.  Link
 4.  Style s
 5.  Script

მოდული 12: HTML-სხვადასხვა

 1. მეტასთან დაკავშირებული ელემენტები: like <base>, <link>, <script>, <style> or <title>.
 2. tags, xhtml and გამოცხადებული tags.
 3.  HTML Meta Tag
 4.  XHTML
 5.  HTML დეკლარილებაTags & Attributes

მოდული 13: CSS2-შესავალი

ამ მოდულში შეისწავლება CSS გამოიყენება ვებ – გვერდების სტილისა და განლაგებისათვის.  მაგალითად, შრიფტის, ფერის, ზომის და თქვენი ტექსტის ინტერვალი, სვეტებად გაყოფა. ანიმაციების და სხვა დეკორატიული მახასიათებლების დამტება. ეს

მოდული გიწყობთ გზას კარგი HTML-CSS- სკენ.

 1.  CSS– ის უპირატესობები;
 2.    CSS ვერსიების ისტორია;
 3.  CSS სინტაქსი;
 4.  გარე სტილის  Style ფურცელი <link> – ის გამოყენებით და Style მრავალი სტილის ფურცელი
 5.  მნიშვნელობის სიგრძე და პროცენტი;

მოდული 14: CSS2- სინტაქსი (პრაქტიკული ამოცანებით)

ამ მოდულში, Cascading Stylesheet (CSS) ენის ძირითადი მიზანია ბრაუზერში გვერდების ხატვის საშუალება.

გვერდის ელემენტები სპეციფიკური მახასიათებლებით, როგორიცაა ფერები, პოზიციონირება ან დეკორაციები. ამას CSS სინტაქსი ასახავს.

მისი  მიზანი ძირითადად HTML სამშენებლო ბლოკებია.

 1.  CSS სინტაქსი
 2.  ერთი სტილის ფურცლები
 3. Style მრავალი სტილის ფურცელი
 4.  მნიშვნელობის სიგრძე და პროცენტი

მოდული 15: CSS2-Selectors

 1.  ID Selectors
 2.  Class Selectors
 3.  Grouping Selectors
 4.  Universal Selector
 5.  Descendant / Child Selectors
 6.  Attribute Selectors
 7.  CSS – Pseudo Classes

მოდული 16: CSS2-Color Background Cursor

 1.  background-image
 2.  background-repeat
 3.  background-position
 4.  CSS Cursor

მოდული 17: CSS2-Text Fonts

 1.  color
 2.  background-color
 3.  text-decoration
 4.  text-align
 5.  vertical-align
 6.  text-indent
 7.  text-transform
 8.  white-space
 9.  letter-spacing
 10.  word-spacing
 11.  line-height
 12.  font-family
 13.  font-size
 14.  font-style
 15.  font-variant
 16.  font-weight

მოდული 18: CSS2-სიები და ცხრილები;

 1.  list-style-position
 2.  list-style-image
 3.  list-style
 4.  CSS Tables
 5. border
 6. width & height
 7. text-align
 8. vertical-align
 9. padding
 10. color

მოდული 19: CSS2-ბოქსები

 1.  Borders & Outline
 2.  Margin & Padding
 3.  Height and width
 4.  CSS Dimensions

მოდული  20: CSS2-ეკრანზე პოზიციონირება

 1.  CSS Visibility
 2.  CSS Display
 3.  CSS Scrollbars
 4.  CSS Positioning
 5. Static Positioning
 6. Fixed Positioning
 7. Relative Positioning
 8. Absolute Positioning
 9. CSS Layers with Z-Index
 10. CSS Floats
 11.  The float Property
 12.  The clear Property

კურსის ბოლოს მონაწილეებს შეეძლებათ მიიღონ:

This ამ კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ გექნებათ საფუძვლიანი და საფუძვლიანი გაგება HTML და CSS– ის შესახებ. დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ HTML და CSS -ის გამოყენებით ნებისმიერი სირთლის ვებ გვერდების ბლოკების და სტრუქტურების დაპროექტებას.

PHP+MYSQL –ის სასწავლო გეგმა

ცვლადები და მუდმივები

 1. მუდმივები’
 2. ცვლადების და მუდმივების ტიპები;
 3. ცვლადები PHP -ში და HTML;

პირობითი ოპერატორები

 1. პირობითი ოპერატორი if ‘
 2. და if else’
 3. პირობითი ოპერატორი  Switch’

ციკლები

 1. ციკლი;
 2. ციკლი PHP-ში;
 3. ციკლი while;
 4. ციკლი DO WHILE;
 5. ციკლი FOR;

მასივები და ფუნქციები მასივებთან სამუშაოდ

 1. მასივები PHP-ში
 2. მასივების შექმნა PHP ენაზე
 3. ფუქცია count() და ციკლი
 4. მასივი და Foreach
 5. ფუქნციები მასივებთან სამუშაოდ
 6. მასივების უნიკალური ელემენტები
 7. მასივში ელემენტის დამატება
 8. ფუნქცია implode и explode
 9. მრავალგანზომილებიანი მასივები PHP-ში

ფუნქციები საკუთარი ფუქნციის შექმნა

 1. მონაცემთა მიღება HTML ფორმებიდან.
 2. მეთოდი GET და POST.
 3. ფუნქცია სტრიქონებთან სამუშაოდ, საიტის ფორმის დაცვა;
 4. საკუთარი ფუქნციის შექმნა;
 5. ფუნქციის ვალიდაცია;
 6. ფუქციები და მათი ურთიერთქმედება;

ენა SQL და მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა

 1. მუშაობის MySQL-ში დაწყება (ბაზის შექმნა, ცხრილების შექმნა);
 2. მონაცემტა ბაზებთან მუშაობა და ოპერატორი SELECT;
 3. ოპერატორი INSERT (მონაცემის ჩასმა ბაზაში);
 4. ცხრილის განახლება MySQL და ოპერატორი UPDATE;
 5. ცხრილიდან მონაცემის წაშლა MySQL და ოპერატორი DELETE;
 6. მონაცემთა ბაზის პროექტირების სტანდარტული წესები და მონაცემთა შენახვა სხვადასხვა ცხრილებში;
 7. SQL ბრძანებები:
 8. INNER JOIN;
 9. LEFT JOIN და RIGHT JOIN;
 10. XML-სთან დაფაილებთან მუშაობა (წაკითხვა და მასივის გამოტანა ბრაუზერში);
 11. XML -ის MySQL ბაზაში ჩამწერი ფუნქციის შექმნა;
 12. ფაილებთან მუშაობა PHP-ის გამოყენებით
 13. ობიექტზე ორიენტირებული პროგამირება
 14. კლასები, getters-setters;
 15. ინკაპსულაცია;
 16. მემკვიდრეობა;
 17. პოლიმოფრიზმი. ინტერფეისი;
 18. პოლიმორფიზმი. აბსტრაქტული კლასები


4
4 out of 5
6 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
3
Stars 4
0
Stars 3
3
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Duration: 0 hours
Video: 0 hours
Level: Advanced
გამოიწერე ჩვენი ტრენინგები და მიიღე 40% ფასდაკლება, ასევე უფასო მასტერკლასები

 

Loading