კორპორატიული ტრენინგები
ამჟამად, User Academy-ის პროფესიონალი ტრენერები ინტენსიურ კორპორაციულ ტრენინგებს ატარებენ ისეთ კომპანიებში, როგორებიცაა:
🔹 #ეროვნული ბანკი; 🔹 #თიბისი ბანკი; 🔹 #საქართველოსბანკი; 🔹 #პროკრედიტბანკი; 🔹 ბანკი #რესპუბლიკა; 🔹 #ტერაბანკი; 🔹 #M2 🔹 #PSP; 🔹 #ევროკავშირის მისია საქართველოში; 🔹 #ჯიპიაი ჰოლდინგი; 🔹 #სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 🔹 #გაეროს ბავშვთა ფონდი; 🔹 #სახელმწიფო აუდიტის სამსახური;