მალხაზ ოდიშარიას საავტორო კურსი – Excel-ში.

Microsoft Excel-ის სერთიფიცირებულის ექსპერტი,  გამოცდილი ტრენერი  

(სერთიფ. N: hD63-4TYC)

MS Excel -ის კურსი დამწყებთათვის და გამოცდილი მომხმარებლებისათვის.
იხილეთ ტრენერის 22 წლიანი გამოცდილება. მას სპეციალური მოწვევით წაკითხული აქვს ტრენინგები ისეთ კომპანიებში, როგორიცაა: 

– ეროვნული ბანკი;
– თიბისი ბანკი;
– საქართველოსბანკი;
– პროკრედიტბანკი;
– ბანკი  – რესპუბლიკა;
– ტერაბანკი;
– პაშაბანკი;
– M2;
– PSP;
– ევროკავშირის მისია საქართველოში;
– ჯიპიაი ჰოლდინგი;
–  მაკდონალდი;
– აუდიტის სამსახური;
– დიპლომატ ჯორჯია;
– გაეროს ბავშვთა ფონდი;
– სახელმწიფო აუდიტის სამსახური;

Online -ში – პროფესიონალი მომხმარებელი (Advanced) 30-საათიანი კურსი (250 ლარი);
Classroom -ში – პროფესიონალი მომხმარებელი (Advanced) 30 -საათიანი კურსი (360 ლარი);

1. Home ინსტრუმენტების ჯგუფი. ქვეჯგუფები:
Clipboard;
Font;
Alignment;
Number;
Editing (Sum, Average, Count Number, Max, Min, Large, Small, Fill, Clear,
Sort, AutoFilter, Find, replace);
2. ხელოვნური რიცხვითი და თარიღული ფორმატები;
3. ფორმულებში აბსოლუტური და ფარდობითი მიმართვები;
4. Paste Special;
5. დოკუმენტის ეკრანზე მოხერხებულად განთავსების საშუალებები (View
ინსტრუმენტებიდან New Window, Arrange All, Freeze);
6. დოკუმენტის ამობეჭდვისათვის გამზადება და ბეჭდვის პარამეტრები.
7. Conditional Formattingსრულად;
8. პირობითი გამოთვლების
ფუნქციები:
Sumif, Sumifs, Countif, Countifs, Averageif, Averageifs
9. არეებსა და უჯრებზე სახელების დარქმევა და მათი გამოყენება
(Formulas ინსტრუმენტთა ჯგუფის Defined Names ქვეჯგუფი)
10. თარიღულ დროითი ფუნქციები. პრაქტიკული სამუშაოები;
11. ტექსტური ფუნქციები. პრაქტიკული სამუშაოები;
12. ლოგიკური ფუნქციები (IF, OR, AND, IFERROR, NOT, XOR);
პრაქტიკული სამუშაოები;
13. დიაგრამები;
14. Sheet-ებისა და ფაილების დაცვა; პაროლების დადება;
15. ფინანსური ფუნქციები:
FV თანხის სამომავლო მნიშვნელობა;
PV საწყისი კაპიტალდაბანდება;
Rate საპროცენტო განაკვეთი;
Nper პერიოდების (გადახდების) რაოდენობა;
Pmt პერიოდულად შესატანი ან ასაღები თანხა;
IPMT სარგებელი კონკრეტული გადახდისას;
PPMT ძირი თანხა კონკრეტული გადახდისას;
CUMIPMT რამდენიმე გადახდისას სარგებლის ჯამურ რაოდენობა;
CUMPRINC რამდენიმე გადახდისას ძირი თანხის ჯამური რაოდენობა.
პრაქტიკული სამუშაოები.
16. Data ინსტრუმენტები. ქვეჯგუფები:
Sort & Filter;
Data Tools;
Outline;
Subtotal ბრძანებისა და Subtotal ფუნქციის შედარება;
17. დინამიური ცხრილი და დინამიური დიაგრამა (PivotTable, PivotChart);
18. ოპტიმიზაციის ამოცანების განხილვა (Solver ).
19. მონაცემთა ბაზებთან (Database) სამუშაო ფუნქციები;
20. Developer ინსტრუმენტების ჯგუფის Control ქვეჯგუფის Insert ინსტრუმენტების გამოყენება პროცესების ავტომატიზაციისათვის;
21. Lookup & Reference ტიპის ფუნქციები (Lookup, HLookup. VLookup, Match, Index,); მაგალითები ფუნქციათა გამოყენებით;
22. მაკროსები (Record – Stop Recording) კონკრეტული მაგალითების განხილვა. VBA-ის ბრძანებების გამოყენებით მარტივი მაკროსის შექმნის, ასევე შექმნილი მაკროსის რედაქტირების საშუალებები;
23. ბონუს თემები – სტატისტიკის ელემენტები:
კორელაციის კოეფიციენტის გამოთვლა და შინაარსი;
განაწილების დიაგრამა (ჰისტოგრამა);
პროგნოზირების საშუალებები;

მონაწილეებს დაურიგდებათ მატერიალი , როგორც word-ის ფაილის , ასევე სპეციალური ვიდეო ფაილის სახით.   მათ შორის ამოცანების ამოხსნის  ნიმუშებით.
კორპორატიული დაკვეთის შემთხვევაში შემოგთავაზებთ სპეციალურ ფასს.
ტრენინგების დასრულების შემდეგ გაიცემა ინგლისურენოვანი სერთიფიკატი.

რეგისტრაციის ბმული:

https://goo.gl/forms/dm6mpVcMlCXZS0Iy1

რეგისტრაციის შემდეგ დაგიკავშირდებით და შეგითანხმებთ გრაფიკს.

დაგვიკავშირდით: 593 56 23 69 ან excel.training@outlook.com