მანქანური სწავლება და პროგნოზული მოდელების შექმნა

User Academy -ს კურსი: ” მანქანური სწავლება და პროგნოზული მოდელების შექმნა”, საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ და შევაფასოთ:

🔹🧐 საკრედიტო რისკები,
🔹📈 პროგნოზი მარკეტინგში,
🔹📉 კლიენტების დაკარგვის პროგნოზი,
🔹 📊საფონდო ბირჟების ანალიზი,
🔹⚡️ ტექნიკური დიაგნოსტიკა,
🔹👉 ახალი პრეპარატებით მკურნალობის ეფექტურობა,
🔹🔥 ექსპერიმენტების მართვა ქიმიაში,
🔹⚽️ სპორტული მოვლენების პროგნოზი და სხვ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *