მონაცემთა მეცნიერება

User Academy -ს კურსი: ” მანქანური სწავლება და პროგნოზული მოდელების შექმნა”

ტრენერი: თენგიზ ქირია , Data science Trainer, Mathlab Trainer,
მათემატიკის დოქტორი, ასოც. პროფესორი.  10 წლიანი გამოცდილება მოდელირებაში.

საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ და შევაფასოთ:

🔹🧐 საკრედიტო რისკები,
🔹📈 პროგნოზი მარკეტინგში,
🔹📉 კლიენტების დაკარგვის პროგნოზი,
🔹 📊საფონდო ბირჟების ანალიზი,
🔹⚡️ ტექნიკური დიაგნოსტიკა,
🔹👉 ახალი პრეპარატებით მკურნალობის ეფექტურობა,
🔹🔥 ექსპერიმენტების მართვა ქიმიაში,
🔹⚽️ სპორტული მოვლენების პროგნოზი და სხვ.