ვებ პროგრამირება

ვებ ტექნოლოგიების ცოდნა იძლევა გარანტიას, რომ თქვენ მუდმივად იქნებით დასაქმებული. იმისათვის რომ გახდეთ პროფესიონალი საჭიროა კვალიფიციური ტრენინგი, რომელსაც დარგის აღარებული სპეციალისტი ჩაატარებს.

ამ კურსში   გთავაზობთ შემდეგი საკითხების ძირფესვიან შესწავლას:

Frontend:

 – HTML,

 – CSS,

 – JavaScript


Backend:

 – C#


Database:

 – MS SQL

 

რუსლან ჯაჰანგიროვ  Microsoft Certified Professional (H006-4120)
5 წლიანი პედაგოგიური და პრაქტიკული გამოცდილება

 

სწავლების დრო 6 თვე (144 აკადემიური საათი)
სწავლების ენა – ინგლისური

ონლაინ ტრენინგის ყოვლეთვიური გადასახადი  300 ლარი